ปัญหาโรคกระดูกพรุน กำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติในอนาคต ถ้าหากไม่ได้มีการร่วมมือจากแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแพทย์ซึ่งอยู่ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษา..  
     
     
พิธีเปิด งานประชุมวิชาการ ก้าวไกล ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน
ผู้บรรยาย :
พ.ต.อ.พิเศษ นายแพทย์ธนา ธุระเจน
     
บ้าน ภัยเงียบของคนที่คุณรัก ตอนที่ 1
ผู้บรรยาย :
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
     
บ้าน ภัยเงียบของคนที่คุณรัก ตอนที่ 2
ผู้บรรยาย :
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
     
ทำอย่างไร บาง...แต่ไม่พรุน ตอนที่ 1
ผู้บรรยาย :
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์
     
ทำอย่างไร บาง...แต่ไม่พรุน ตอนที่ 2
ผู้บรรยาย :
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์
 
 
 
   
คุ้มหรือไม่ ถ้าปล่อยให้กระดูกหัก
ผู้บรรยาย :
พ.ต.อ.พิเศษ นายแพทย์ธนา ธุระเจน
 
   
กระดูกพรุน อย่าตกใจ
ผู้บรรยาย :
พ.ต.อ.พิเศษ นายแพทย์ธนา ธุระเจน
 
   
บ้าน ภัยเงียบของคนที่คุณรัก ตอนที่ 1
ผู้บรรยาย :
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
 
     
ทำอย่างไร บาง...แต่ไม่พรุน ตอนที่ 1
ผู้บรรยาย :
ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์