ปัญหาโรคกระดูกพรุน กำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติในอนาคต ถ้าหากไม่ได้มีการร่วมมือจากแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแพทย์ซึ่งอยู่ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษา..  
     
ตารางการประชุม
7 กรกฎาคม 2554
- โรคกระดูกพรุน คือ อะไร เป็นปัญหาระดับชาติแล้วหรือยัง? โดย: พ.ต.อ.พิเศษ ธนา ธุระเจน
- คุณรู้จักปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนดีแค่ไหน โดย: พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
- ทำไมวัยทอง คู่กับโรคกระดูกพรุน โดย: ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป
- อาหารและวิตามิน เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน โดย: รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
- ออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้ม โดย: นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนคนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคกระดูกพรุน
  1. โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง โดย: นพ.อรัญ รัตนพล
  2. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดย: พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร
  3. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี โดย: นพ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง
  4. โรงพยาบาลตำรวจ โดย: พ.ต.อ.นพ.พีระชัย ดำรงค์วานิช
- การสร้างเครือข่ายชุมชนคนปฏิบัติงานและการเขียนเว็บบล็อค โดย: นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
   
8 กรกฎาคม 2554
- Osteoporosis and Burden of Disease by: Dr.Suthorn Bavonratanavech
- RANK-RANKL-OPG system and osteoclastogenesis by: Dr.Jiroj Soorapun
- Bone – remodeling cycle : A novel insight into molecular control by: Assoc.Prof Thawee Songpatanasilp
- Central control of bone remodeling : A link between bone and energy metabolism by: Mattabhorn Pompatkul, M.D.
- What are bone turnover markers by : Assoc.Prof.Rattana Leelawattana
- Clinical use of bone turnover markers for risk assessment by : Mattabhorn  Pornpatkul, M.D.
- Clinical use of bone turnover markers for monitoring treatment by : Assoc. Prof. Wiwat Wajanavisit
- "Burden of HIP Fracture in Thailand and Osteoporosis Management-How to balance?" by : Dr.Sattaya  Rojanasthien
- "Menatetrenone : Bone Matrix Improvement for Bone Strengthening" by : Assoc.Prof Thawee Songpatanasilp
- Sarcopenia and Aging by : Assoc.Prof.Vilai Kuptniratsaikul         
- Central DXA: indication and interpretation by : Assis Prof. Sirianong Namwongprom     
- Clinical use of qualitative ultrasonography by : Prof. Supasilp Soontarapa   
- Macro- and microarchitecture assessment by : Assoc.Prof. Thawee Songpatanasilp
- Radiography Singh's index and correlation to BMD and Fracture risk by : Assis Prof. Tanawat Vaseenon   
- Interactive Cases Discussion 1 (ID1):
   
   
9 กรกฎาคม 2554
- Special Lecture 3 (SL3): Estrogen and Bone by : Prof.Emeritus.Khunying Kobchitt Limpaphayom
- Women Health and Aging
  1.Good nutrition and life style for menopausal health
  2.Menopause and hormone therapy:  What’s news?
  3.Joint health and other musculoskeletal problems after menopause
- Impact of Nutraceuticals and Exercises on Bone Health
  1.Calcium supplementation: what, when, why and how. by : Prof. Boonsong  Ongphiphadhanakul
  2.Diagnosing and treating vitamin D deficiency and insufficiency by : Prof .Supasilp Soontarapa
  3.Exercise programs for promote bone health by : Dr. Pannawish Wongwiwattananon
- Appropriate strategies in osteoporosis treatment Assoc. by :
Prof. Thawee Songpatanasilp , Pol.Col. Thana Turajane
- How does the Bone Formation Agent Work? by : Pol.Col. Thana Turajane
-

How to make the good relationship between pharmaceutical industries and doctors  by : Dr. Kitima Yuthavong

-

Matching Osteoporosis Therapy to the Patient: Whom and when should we treat with these agents? 

  1.Anti-resorptive agents by : Assoc.Prof Thawee Songpatanasilp
  2.Anabolic agents by : Assoc.Prof.Somchai Pattanaungkul     
  3.Dual-action agents by : Assoc.Prof.Somchai  Pattanaungkul   
- Interactive Cases Discussion 2
   
   
 
 

Please Upgrade Your Flash Player

Get Adobe Flash player

     
    กลับหน้าหลัก