สรุปกิจกรรม ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง ”

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 12:00– 15:00 น.

ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

 

          มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ชมรมรักษ์กระดูก ร่วมกับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกที่แข็งแรง” และได้รับเกียรติจาก พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก สมาคมผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียง และจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

 
                                 

      พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ กล่าวเปิดงาน                                  พญ.ป่านฤดี และ คณะวิทยากร

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพิธีกร พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ กล่าวต้อนรับและเชิญเข้าสู่การเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย 3 ท่าน ได้แก่  พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ, พ.อ.รศ.ดร.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์ และ พญ.สุพรรณิการ์ เจริญ โดยทั้ง 3 ท่าน ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ม  ตลอดจนอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน  อย่างน่าสนใจ และเข้าใจง่าย จะเห็นได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ ที่อยากรู้อย่างตั้งอก ตั้งใจ 

                        

        น้อง ปัน ปัน ค่ะ                                                 ตั้งใจค่ะ ยืนไม่ไหว ขอแบบนั่งก็ยังได้ค่ะ

          ต่อจากการเสวนา  คือ การสาธิต โยคะ ในท่าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และช่วยให้การทรงตัวดียิ่งขึ้น เป็นการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ โดย คุณ ปัญจมาภรณ์  เรืองสุวรรณ หรือ น้อง ปัน ปัน  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ ทำตามกันอย่างตั้งใจและยังสอดแทรกความสนุกสนาน  เท่านั้นยังไม่พอ งานนี้ อาจารย์  สุขจันทร์ ถึงขนาดเปิดเผยท่าเด็ดเคล็ดลับ ในการออกกำลังกาย จากประเทศ ธิเบต กันเลยทีเดียว ใครพลาดโอกาสไม่ได้มาร่วมงานนี้เห็นทีต้องหาโอกาสติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมในโอกาสหน้ากันให้ได้นะคะ

                             

                                                                                         คุณลุง สู้  สู้ ค่ะ

          กิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน ขอขอบคุณ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กรีน สปอต (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาออกร้านและจัดกิจกรรมสนุกสนานเรียกเสียงเฮ พร้อมแจกของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

          จบกิจกรรมกันด้วย พญ.มยุรา  กุสุมภ์ เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ และทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้

                      

  พญ.มยุรา  กุสุมภ์                                                นายก และเลขาธิการสมาคมฯ และวิทยากร

          ในนามมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ และทีมงานของสมาคมฯ ที่ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน และเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานครั้งนี้ ตลอดจนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ร่วมไปถึงขอขอบคุณคณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ   

           พบกันใหม่โอกาสหน้า แล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมของพวกเราต่อไปนะคะ

                                                                                          พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ

                                                                                          ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อกระดูกที่แข็งแรง

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 08-03-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.