สรุปกิจกรรมงานวันดื่มนมโลก

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556

ณ ลาน Discovery  Plaza  สยามดิสคัฟเวอรี่

 

           

 

       งานวันดื่มนมโลกในปีนี้ จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมปศุสัตว์  และ ในงานนี้ ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกิจกรรมออกร้านเพื่อแจกหนังสือความรู้เบื้องต้นเรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุน และ    จุลสารรักษ์กระดูก เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนแก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้คอนเซ็ปท์             

“ รวมพลังดื่มนมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

                   การจัดงานครั้งนี้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนม และมีบริษัทห้างร้าน ผู้ผลิตและจำหน่ายนมเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย  ร่วมทั้งยังมีกิจกรรมท้าทายให้เด็กๆ เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น  การแข่งขันขี่ม้าหุ่นยนตร์  และด้านเทคโนโลยี ITก็มีให้กด Like ใน Facebook เพื่อรับของรางวัล เรียกว่าได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นกันไปตามๆ กันเลยทีเดียว

                   ในงานยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กๆ และพิธีกรสาวสวยเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง 

จนถึงช่วงบ่ายเข้าสู่พิธีการเปิดงาน โดย   Mr. Hiroyuki  Konuma (FAO Assistant Director-General and Regional

Representative for Asia and the Pacific) ขึ้นกล่าวถึงความสำคัญเรื่องวันดื่มนมโลก  ต่อด้วย นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ

(อธิบดีกรมปศุสัตว์) กล่าวถึงการรณรงค์การดื่มนมในประเทศไทย จากนั้น นายนพดล ตันวิเชียร (รองผู้อำนวยการทำการแทน

ผู้อำนวยการองการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวรายงานการจัดงาน  และเรียนเชิญ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  เกษตรและสหกรณ์  กล่าวเปิดงานจากนั้นตามด้วยการแสดงต่าง ๆ สุดท้าย

ด้วยเสียงกรีดแบบสนั่น ด้วยการแสดงของ กันต์ เดอะสตาร์  ชมกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่เล็งเห็งความสำคัญของการดื่มนม และจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันดื่มนมโลกนี้ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี

 

              พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ

  ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ ฯ

 

วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 24-07-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.