การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ GotoKnow

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 – 15.00

ณ สำนักงานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 

            มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ โดย ชมรมรักษ์กระดูก เป็นแกนนำจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชมผ่าน GotoKnow  การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแนะแนวทางให้กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจากโครงการ GotoKnow  ให้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยน  ในปีนี้มีกลุ่มชุมชนทั้งหมด 6ชุมชน ที่ได้รับทุนสนับสนุน คือ

                        -  กลุ่มชุมชนป้องกันโรคกระดูกพรุน

                        -  กลุ่มชุมชนโรงเรียนพ่อแม่

                        -  กลุ่มชุมชนกิจกรรมบำบัด

                        -  กลุ่มชุมชนการอ่าน

                        - กลุ่มชุมชนปลูกผักกินเอง

                        - กลุ่มชุมชนออฟฟิตซินโดรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์  และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย จาก GotoKnow  เป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีการดำเนินการ และเคล็ดลับต่างๆ   และทีมผู้เข้ารับการอบรมนำโดย แพทย์หญิง   สุขจันทร์ พงษ์ประไพ  ประธานชมรมรักษ์กระดูกภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ   นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ อาจารย์จามรี และ อาจารย์ปิยะเนตร จาก สมาคมแพทย์สตรีฯ และคณะทำงาน ชมรมรักษ์กระดูก ร่วมการอบรมมากมายหลายท่าน รวมทั้งสิ้น 21 ท่าน

              

               

            การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอย่างมาก และทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นการอบรมที่ดี และมีประโยชน์ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก

            สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ดร.จันทวรรณ  และคุณนุชระพี  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรม และที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณท่านอาจารย์อาวุโส และผู้เข้าร่วมการอบรมทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ส่งผลให้การอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยค่ะ

           

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ GotoKnow วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 – 15.00 ณ สำนักงานมูลนิธ

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 18-10-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.