การอบรมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันภาวะกระดูกพรุน

ณ ห้องประชุม นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 รพ.หาดใหญ่

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557

 

            การอบรมวิชาการ  เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันภาวะกระดูกพรุน แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

            การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 160 คน

และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายแพทย์ กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  มาเป็นประธานเปิดการอบรม  

  

            การบรรยาย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ 3 ท่าน ได้แก่

พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์  , พญ. แหวนทับทิม  ธนโกเศศ     และ พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ และภาคบ่ายเป็น Mini Workshop โครงการ เขียน Blog ผ่าน GotoKnow โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และทีมงาน

 

   

การบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก และวิทยากรทุกท่านยังสอดแทรกความสนุกสนาน เพื่อให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้กันด้วยค่ะ

พักรับประทานอาหารกลางวัน หรอยจังฮู้ กันแล้ว ภาคบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เขียน Blog ผ่านGotoKnow ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรูปแบบของ GotoKnow ซึ่งเป็นการเขียนบันทึกเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ จากสมาชิกจำนวนมากมาย ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านความรู้จำนวนมากทีเดียวค่ะ

สุดท้ายนี้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ ทีมงานผู้จัดการอบรม จาก รพ.หาดใหญ่ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือให้เกิดการอบรมครั้งนี้  ขอขอบคุณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่สนับสนุนนม

แคลเซี่ยมสูง เป็นอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม รวมไปถึงขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่สนใจและจะนำความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนที่ได้รับไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

โอกาสหน้าจะนำกิจกรรมของชมรมรักษ์กระดูก มาแจ้งให้ทราบกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ

 

                                                                                    พวงพยอม วัชรเสวี

                                                                                        ผู้รายงาน

 

การอบรมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันภาวะกระดูกพรุน รพ.หาดใหญ่

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 31-01-2014    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.