งานเสวนา “ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (กระดูก) อย่างไร”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.

ณ ห้องอาศรมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

                   ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการเสวนาเรื่อง “ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (กระดูก) อย่างไร” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงาน สสส. ซอยงามดูพลี เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบสบายๆ และยังเป็นการได้เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน และภัยอันตรายที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน ให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ทราบอีกด้วย

                   การเสวนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนากว่า 50 ท่าน ดำเนินการเสวนาโดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

            พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง และ

ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ  หรือ อ.หนึ่ง ค่ะ

 

   

นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญ อาทิ คุณดวงใจ อดิเรกสาร และ คุณพัชระ จ่าเจริญ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดูแลคุณแม่ ที่ป่วยเพราะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน แบบบรรยายให้เห็นภาพกันทีเดียวค่ะ

 

       

                                        บรรยากาศ อบอุ่น เป็นกันเอง อย่างที่เห็นกันค่ะ

     

     บังวอญ่า ตัวจริง เสียงจริง จาก พัทลุง ค่ะ             แถมท้ายด้วยท่าประเมินความสามารถในการทรงตัวเพื่อ       

                                                                                               ป้องกันการหกล้มกันด้วยค่ะ

การเสวนา แลกเปลี่ยน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ โดยเฉพาะ คุณนเรศ หอมหวล หรือ บังวอญ่า บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลปากพะยูน ที่มีกำลังแรงกายแรงใจเต็มเปี่ยม เดินทางมาจาก จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะ นอกจากนั้นยังมี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก สมาคมแพทย์สตรีฯ และ จากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 16 สวนลุมพินี มาร่วมการเสวนากันอย่างคับคั่ง อบอุ่น และสนุกสนาน ค่ะ    

          มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมเสวนา ทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญ ของโรคกระดูกพรุน ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

พวกเราจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกเมื่อไหร่จะมาแจ้งเชิญ ชวนให้ทุกท่านทราบล่วงหน้านะคะ   สัวสดีค่ะ

พวงพยอม วัชรเสวี

 

 

 

งานเสวนา “ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (กระดูก) อย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 06-05-2014    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.