สรุปการอบรม 1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ราวินทรา เมืองพัทยา

 

            ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ  ได้จัดการอบรม 1stAdvance Training Course on Osteoporosis 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนครบองค์รวม เป็นการปูพื้นฐาน ให้แพทย์ เภสัชกรทุกท่าน รู้จักโรคกระดูกพรุนในทุกมิติการอบรมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเนื้อหาการอบรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ซึ่งเริ่มแรกชมรมผู้เชี่ยวชาญฯ ตั้งเป้าหมายรับสมัครไว้ 30 ท่าน แต่เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก จึงรับสมัครเพิ่มเป็น 50 ท่าน อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสำหรับการจัดอบรมในครั้งหน้า

            เริ่มการอบรมโดย นายแพทย์อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายทางวิชาการ ประกอบด้วยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากมาย อาทิเช่น     ศ.นพ.บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล, ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ , รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร และ พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

            บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้ทางวิชาการแบบเจาะลึก ชนิดที่ผู้เข้าอบรมไม่อยากลุกจากเก้าอี้กันเลยค่ะ

 

            นอกจากเรื่องวิชาการเข้มข้นแล้ว ยังมีบรรยากาศชายทะเลที่สวยงาม งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน ทีเดียวค่ะ

                                                                                        

            การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป  

            สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน, เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่เล่งเห็นความสำคัญของโรคกระดูกพรุน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

 

สรุปการอบรม 1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 22-05-2014    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.