สรุปกิจกรรม Osteoporosis Training Course
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯได้จัดให้มีการอบรม TOPF  Osteoporosis  Training Course  
ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการครั้งแรกของปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบครบองค์รวมให้แก่แพทย์ สาขาต่างๆที่สนใจและให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดย การประชุมจัดขึ้น ณ.ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาธร มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
ได้แก่ ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล, พ.อ.รศ.นพ.  ทวีทรงพัฒนาศิลป์,  รศ.พญ.ณัฏฐิณีจรัสเจริญวิทยา, รศ.พญ.ชนิกาศรีธรา, ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล,  รศ.นพ.อรรณพใจสําราญ, รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล,  ผศ.พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์, ผศ.พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา และ พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน์ อําพันทรัพย์
สําหรับบรรยากาศภายในงานก็น่าสนใจมีแพทย์สาขาต่างๆเข้าร่วมประชุมถึง 200 กว่าท่าน เรียกว่าห้องประชุมแน่นขนัดกันเลยทีเดียว ทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯต้องขอขอบคุณวิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ.ที่นี้ด้วย
Download สรุปกิจกรรม Osteoporosis Training Course

 

สรุปกิจกรรม Osteoporosis Training Course

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 30-03-2017    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.