สรุปการอบรมครูกรุงเทพมหานครฯ

โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสครบรอบ 130 ปี บีเจซี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 

               มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท BJC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุนแก่ครู ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติและถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการการป้องกันโรคกระดูกพรุนและสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก และในภาคกลาง ได้จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                ในงานนี้ มีคุณครู และบุคลากรทางการแพทย์ จากที่ต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เกือบ 200 คน โอกาสนี้ คุณ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และ ศ.นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน                                                   

 

          ในวันนี้เป็นวันที่สภาพอากาศไม่เป็นใจ เพราะมีฝนตกต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงทำให้ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานต้องเสียเวลาในการเดินทาง  แต่จากการประสานงานของคุณ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทำให้ทราบว่าทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินทางมาร่วมงาน และในระหว่างรอเวลา คุณสายสวรรค์  ได้บริหารเวลาโดยสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน และความเป็นกันเองให้ ทุกคนๆ  อย่างน่าประทับใจจนถึงเวลาเริ่มบรรยายผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจในเนื้อหาความรู้จาก วิทยากรที่มากประสบการณ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุลและพญ.วิภาวี  ลักษณากร

          กิจกรรมในภาคบ่าย มีการสาธิต การทำอาหาร เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน  โดย คุณอารยา  เสรีวิสุทธิพงศ์และคณะ  จากชมรมรักษ์กระดูก นอกจากนี้  พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ  ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มากขึ้น โดย การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเข้าสู่ฐานการเรียนรู้  โดยมี หัวข้อปัญหาที่ตั้งขึ้นให้แต่ละกลุ่ม  เพื่อระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันอย่างสนุกสนานเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขและวิธีการที่จะนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน และชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุนอย่างจริงจัง

                สรุป ผลการแก้ไขปัญหา และวิธีการดำเนินการของแต่ละกลุ่ม โดย  ผู้แทนกลุ่มขึ้นเสนอผลงาน  ในหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนฟัง                                                                     

                ในช่วงสุดท้ายคณะผู้จัดการอบรม ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุก ๆ คน ที่มุ่งมั่น อดทน ฝ่าวิกฤติสภาพอากาศ มาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และยังเสนอที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดไปสู่การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และคนในชุมชนของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคกระดูกพรุน ต่อไปในอนาคต

                ภายในงานยังมี ผลิตภัณฑ์ และร้านค้าในเครือ BJC ร่วมออกร้านเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น โกโก้ Dutch และ ร้านหนังสือ Asia Book  และที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ มีการตรวจวัดมวลกระดูก แบบUltra soundให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

                สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ให้เกิดขึ้น
 

แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ
ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ
มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมครูกรุงเทพมหานครฯ


 

สรุปการอบรมครูกรุงเทพมหานครฯ

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 24-09-2012    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.