สรุปการจัดงานเดินณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน”

โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 

                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานเดินณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน”  ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยสนใจเรื่องโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน  ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และยังเป็นโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC อีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นภัยเงียบ จึงจัดงานเดินรณงค์ดังกล่าวขึ้นเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ตลอดจนผู้ที่พบเห็น และผู้ที่เข้าร่วมงานทุก ๆ คนได้หันมาให้ความสนใจและรู้จักโรคกระดูกพรุนมากยิ่งขึ้น

                งานเดินรณงค์ ฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก คุณเจริญ และคุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี  มาเป็นประธานจัดงาน และร่วมเดินรณรงค์ตลอดเส้นทาง 3.5 กม.ทำให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ  และผู้ร่วมเดินรณรงค์ทุกท่าน ได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงของท่านทั้งสอง ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เรื่องโรคกระดูกพรุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยแท้จริง

                ผู้ร่วมเดินณรงค์ในครั้งนี้มีจำนวน กว่า 1,500 คน ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุจากศูนย์บริการสาธารณสุข เขตต่างๆ ในสังกัด กรุงเทพมหานครฯ และชมรมผู้สูงอายุจากที่อื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมงาน รวมทั้งพนักงานในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเคลื่อนไหวอบอุ่นร่างกายตามจังหวะเพลงเร้าใจ    จากนั้นเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย พิธีกรภายในงานได้แก่ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และคุณกฤษณ์  เจนพานิชการ กล่าวเรียนเชิญ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน  จากนั้นเรียนเชิญ ศ.นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร BJC และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  และเรียนเชิญ  คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ขึ้นเปิดกรวยถวายสักการะ พระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ มูลนิธิฯ และกล่าวเปิดงานเริ่มขบวนเดินรณรงค์อย่างเป็นทางการ

          ในส่วนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนภายในงานมี การเสวนา โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ได้แก่ พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ , พล.ต.ต.นพ.ธนา ธุระเจน และ รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล จากนั้น เป็น โยคะเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง โดยคุณครูนิด (สุมิตตา ระงับภัย) ซึ่งกิจกรรมทั้งสองได้รับความสนใจอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมงาน เห็นได้จากการซักถามข้อสงสัย และสนใจปฏิบัติตามท่าทางการฝึกโยคะอย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน

              กิจกรรมและความบันเทิง อื่น ๆ ภายในงานนี้มีมากมาย จนไม่สามารถจะกล่าวได้หมด อาทิเช่น กระทบไหล่ศิลปิน เป้ อารักษ์ และ รถเมล์  คนึงนิจ, สาธิตการปรุงอาหารป้องกันโรคกระดูกพรุน จากชมรมรักษ์กระดูก และสอนการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตย โดยชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย และที่น่าตื่นตาตื่นใจ คือ บู๊ทขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในเครือ บริษัท BJC ซึ่งมีมากมาย ถึง 30 บู๊ท  และขายในราคาสุดพิเศษ ให้นักช็อปทั้งหลายที่เข้าร่วมงานได้ช็อปปิ้งกันอย่างจุใจ และยังได้มีส่วนร่วมในการสบทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยบริษัท BJC ได้จัดถุงผ้า บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภค ในเครือของบริษัท จำหน่ายในราคา ชุดละ 200.-,300.- และ 500.-บาท เพื่อนำเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิฯ ซึ่งจากการรวบรวมเงินทั้งหมด  ได้จำนวนเงินบริจาคถึง 130,000.-บาทถือได้ว่าใครที่พลาดกิจกรรม งานเดินรณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน” ในครั้งนี้  ต้องรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

              ก่อนจะจบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุลได้มอบเงินบริจาคที่รวบรวมได้ ให้แก่มูลนิธิฯ โดย ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ขึ้นรับมอบ พร้อมกับคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมงานทุกท่านจากนั้นทางมูลนิธิฯ ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการขอบคุณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุน จัดให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ เผยแพร่เรื่องโรคกระดูกพรุน ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดุกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสนี้

                 สุดท้ายนี้  ในนามของ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงรวมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

                                                แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

                                                ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ

                                                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ


 

รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 03-12-2012    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.