สรุปกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556

 

 

             มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้พยายามที่จะให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน เพื่อให้เด็ก และบิดา มารดา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมมวลกระดูก ซึ่งสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นการป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุนเมื่อสูงอายุ โดยเน้นให้เด็ก และครอบครัว รู้จักบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ในปีนี้ มูลนิธิฯ ทำถุงผ้าสกรีน บัญญัติ 10 ประการ แจกให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในบู๊ทของมูลนิธิฯ  

               การจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในปีนี้ ประกอบด้วย การเน้นให้เด็กรู้ว่าการดื่มนม และการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างกระดูก และร่างกายให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังสาธิตท่าออกกำลังกายแบบโยคะ ให้เด็ก ๆ ได้ดูและทำตามกันอย่างสนุกสนาน เป็นที่สนใจของเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานอย่างมาก


 
         ในงานครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ได้นำนมถั่วเหลืองไวตามิลล์ แชมป์ มาแจกให้กับเด็กๆ ทั้งยังมีกิจกรรมสนุกสนานให้เล่นเกมเพื่อรับของรางวัล ได้รับความสนใจเข้าแถวรอคิวกันยาวทีเดียว  

              สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ แพทย์หญิงแหวนทับทิม ธนโกเศศ  ที่มาพูดคุยให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนแก่เด็กๆ  และคุณครูนิด (สุมิตตา ระงับภัย) สำหรับ โยคะเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง  คุณอารยา เสรีวิสุทธิพงศ์ และคุณประไพภัทร พึ่งพระเดช คณะทำงานชมรมรักษ์กระดูก ที่ช่วยกันต้อนรับ พูดคุย เล่นเกมกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้เรื่องสุขภาพและการดูแลกระดูกให้แข็งแรงกันอย่างถ้วนหน้า

         พบกันใหม่วันเด็กปีหน้า นะคะ  
 

 

แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ


 

วันเด็กแห่งชาติของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 03-02-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.