การป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัย
        ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ หรือผู้สูงวัย ก็หกล้มได้ แต่การหกล้มในผู้สูงวัยมักทำให้เกิดการบาดเจ็บมากกว่า และอาจพิการ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ ที่แน่ๆ คือ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก เรามาช่วยกันปัองกันดีกว่านะคะ
อ่านต่อ
การป้องกันการหกล้ม
        หกล้มเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดปัญหากระดูกหักได้ง่ายสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน กฎเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ จะช่วยป้องกันการหกล้มได้
อ่านต่อ
เครื่องออกกำลังกายด้วยการสั่น
        ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้มีการคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการออกกำลังกายมากมายหลายชนิด จุดประสงค์หลักที่สำคัญคือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ การใช้งานง่ายขึ้น และประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับเวลาที่มักจะมีให้น้อย อันเนื่องมาจากชีวิตประจำวันที่รัดตัว ในการดำเนินชีวิตของคนในโลกปัจจุบันนี้
อ่านต่อ
การป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
        ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่าย เนื่องจากมวลกระดูกที่ลดลงและโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปของเนื้อกระดูก อย่างไรก็ตามการหักของกระดูกมักพบว่ามีสาเหตุมาจากการหกล้ม ซึ่งอุบัติการณ์หกล้มจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยพบว่าหนึ่งในสามของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหกล้มในแต่ละปี 1 และครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จะเกิดการหกล้ม กลุ่มผู้สูงอายุในสถานพยาบาลมีอุบัติการณ์หกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุในชุมชนประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติเคยหกล้ม มักมีแนวโน้มที่จะหกล้มซ้ำมากถึง 2-3 เท่า Krueger และคณะรายงานว่ามากกว่าร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีประวัติหกล้มมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละปี 2 สถิติเหล่านี้ยืนยันถึงขนาดปัญหาเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุ
อ่านต่อ
ภาวะหัวใจล้มเหลวและกระดูกหัก
        Diepen และคณะได้ศึกษาภาวะหัวใจล้มเหลวและกระดูกหัก ตีพิมพ์ลงในวารสาร Circulation 2008 พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก 4 เท่า และกระดูกสะโพกหักถึง 6.3 เท่า ภาวะหัวใจล้มเหลวพบได้ ร้อยละ 2.2 ในประชากรทั่วไป และพบร้อยละ 8.4 ในผู้สูงอายุที่มากกว่า 75 ปี
อ่านต่อ
บทบาทเวชศาสตร์ฟื้นฟูกับผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุน
        ภาวะกระดูกพรุนเป็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับความสนใจมากปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือน และจะพบมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผลที่เกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพรุนคือการเกิดกระดูกหัก ส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากการล้ม และนำมาซึ่งอาการปวด และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองถดถอยลง ซึ่งจะมีผลต่อบทบาททางสังคม จิตใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การดูแลผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุนมีทั้งวิธีใช้ยาและวิธีไม่ใช้ยา แต่บทความนี้จะเน้นเฉพาะบทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุน ซึ่งล้วนเป็นวิธีไม่ใช้ยาทั้งสิ้น
อ่านต่อ
การออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ กับการล้มและการทรงตัวของผู้สูงอายุไทย
        การล้มเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ ในต่างประเทศพบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเกิดการล้มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกว่าครึ่งมีการล้มซ้ำ ในประเทศไทยพบการล้ม 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือ เกิดกระดูกหักตามมาหลังการล้ม ทำให้บางรายเดินไม่ได้และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บางรายเกิดอาการกลัวล้มซ้ำ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมจากการไม่เคลื่อนไหวไม่ใช้งานตามมา.
อ่านต่อ
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยสูงอายุ
        การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยสูงอายุจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดมากกว่าผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพลง
อ่านต่อ
กำหนดบัญญัติ 10 ประการเพื่อกระดูกที่แข็งแรง
        บทบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง สำหรับเด็กไทย เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ 1.สร้างแคลเซียมด้วยนม และอาหาร 2.ไม่เว้นการออกกำลังกาย 3.หนีให้ไกลจากบุหรี่ 4.หลีกเลี่ยงลี้จากแอลกอฮอล์ 5.ไม่รีรอ รับแสงอาทิตย์..
อ่านต่อ
โรคกระดูกพรุนคืออะไร
        เป็นโรคที่เกิดกับกระดูกที่มีการลดลงของความหนาแน่นของมวลกระดูก ส่งผลให้กระดูกมีโอกาสหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ข้อสะโพก ข้อมือ และกระดูกต้นแขนบริเวณหัวไหล่ โรคกระดูกพรุนมีอีกชื่อว่า “มฤตยูเงียบ” เพราะว่าอาการของโรคจะรุกคืบตลอดเวลา โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้ามาก่อน ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดกระดูกหักเสียแล้ว..
อ่านต่อ