ผลการออกกำลังกายต่อความหนาแน่นของมวลกระดูก การหกล้ม
        การออกกำลังกายมีผลช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากทั้งในด้านของการป้องกัน รักษา รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อต้องการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อปัจจัยเสี่ยงของการหักของกระดูก ได้แก่ ความหนาแน่นของมวลกระดูก[BMD] และการหกล้มปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงสูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั่วไป
อ่านต่อ
กำหนดบัญญัติ 10 ประการเพื่อกระดูกที่แข็งแรง
        บทบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง สำหรับเด็กไทย เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ 1.สร้างแคลเซียมด้วยนม และอาหาร 2.ไม่เว้นการออกกำลังกาย 3.หนีให้ไกลจากบุหรี่ 4.หลีกเลี่ยงลี้จากแอลกอฮอล์ 5.ไม่รีรอ รับแสงอาทิตย์..
อ่านต่อ
โรคกระดูกพรุนคืออะไร
        เป็นโรคที่เกิดกับกระดูกที่มีการลดลงของความหนาแน่นของมวลกระดูก ส่งผลให้กระดูกมีโอกาสหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ข้อสะโพก ข้อมือ และกระดูกต้นแขนบริเวณหัวไหล่ โรคกระดูกพรุนมีอีกชื่อว่า “มฤตยูเงียบ” เพราะว่าอาการของโรคจะรุกคืบตลอดเวลา โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้ามาก่อน ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดกระดูกหักเสียแล้ว..
อ่านต่อ