คู่มือโรคกระดูกพรุน
        โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่มีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้ กระดูกไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการ กระดูกหักง่ายกว่าปกติ ความชุกของโรคกระดูกพรุนมีมากขึ้นตามอายุขัย ของประชากรที่มากขึ้น ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 1 ล้านคน คนไทยประมาณร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ไม่ทราบว่า โรคกระดูกพรุนนั้น รุนแรงถึงขั้นทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้
อ่านต่อ
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน พ.ศ.2553
        แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน พ.ศ.2553 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุนที่เหมาะสม..', 'แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน พ.ศ.2553 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุนที่เหมาะสม
อ่านต่อ